ΑπολείπεινΌλα τα κείμενα του Κρήνη Αθανάσιου
αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία.

Απαγορεύει
την με οποιονδήποτε τρόπο
 και για οποιονδήποτε λόγο
  αναδημοσίευσή τους ή έκδοσή τους
εντός της Ελλάδος ή/και στην ελληνική γλώσσα.

Αντιθέτως επιτρέπει
την ελεύθερη αναδημοσίευση τους ή έκδοση τους,
με απλή αναφορά στον δημιουργό,
σε οποιαδήποτε άλλη χώρα πλην της Ελλάδος
και οποιαδήποτε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής.


...                                                                                                      Kaiserslautern, 12/5/2009