Τραγούδι 1Σε μια ρώγα από σταφύλι
έσμιξαν εχθροί και φίλοι
και γελάγανε ως το δείλι
πως γκρεμίσαν την Βαστίλη.

Σε μια ρώγα από σταφύλι
απ' της κοπελιάς το αχείλι
έσταξε δροσιά του Απρίλη,
μια σταγόνα στο μαντήλι.

Σε μια ρώγα από σταφύλι
μπρος στου παλατιού την πύλη
σκόνταψα και στο ζεμπίλι
είχα άσπρο ασφοδίλι.

Σε μια ρώγα από σταφύλι
στου ουρανού το πρώτο μίλι
είδα του νερού την φίλη
στο βυθό με το κοχύλι.
      
                        [Χαμολιά, Απρίλης - Ιούνης 2005]