ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΜΟ 1Αρνιέμαι το «αυξάνεσθαι και πληθύνεσθαι».
 
Λίγους ανθρώπους θέλω σ΄ αυτόν τον γαλάζιο σβόλο από χαλαζία του σύμπαντος, 
που τον λέμε Γη.

Όχι λίγους και καλούς. Αλλά λίγους για να ΄ναι
όλοι πολύτιμοι. 
Κανείς να μην περσεύει. Κανένας που να μην αξίζει γι΄ αυτόν η μέγιστη επένδυση όλων. 
Τι ό,τι περισσεύει, περιττεύει με τον καιρό και σαν αχρησιμοποίητο σκεύος που ταπεινώθηκε αδικαίωτο, παραπετιέται στο σκότος.

Λίγοι λοιπόν. 

Λίγοι ίσως πεις σε σχέση με σήμερα. Μα τόσοι ακριβώς κατά πόσοι πρέπει: όσους χρειάζεται ο πλανήτης αυτός, να διακονούν την ευτυχία του.


                                                                                                                           [Χαμολιά, Ιούλης 2004]